Algemene voorwaarden

1   – Ondernemingsgegevens
2   – Voorwaarden
3   – Aanbod, productinformatie en bestelling
4   – Retourneren
5   – Prijs
6   – Betaling
7   – Conformiteit en garantie
8   – Levering 

9   – Overmacht
10 – Intellectuele eigendom
11 – Klachtenregeling en geschillen

1    Ondernemingsgegevens
Poco Piano

Frankendijk 27
3971 Leopoldsburg 
België

(geen bezoekadres)

E-mail: info.pocopiano@gmail.com
IBAN: BE 38 0018 7586 172
BTW: BE 0876 478 439

2     Voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 • Wij leveren in België. De verzendkosten zijn steeds voor rekening van de klant.

 • Je moet minimum 18 jaar zijn om een bestelling te kunnen plaatsen.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Bestellingen die geplaatst worden door minderjarigen kunnen geweigerd worden.

3     Aanbod, productinformatie en bestelling

 • Elk aanbod op onze webshop met een beperkte geldigheidsduur, wordt uitdrukkelijk vermeld in het artikel.

 • Ondanks het feit dat onze e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Poco Piano niet. Poco Piano is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle kleuren en omschrijvingen van onze producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Mogelijk kan het beeld en de kleurkwaliteit variëren afhankelijk van jouw scherm. Poco Piano kan niet garanderen dat jouw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 • Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Bevestig je je bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.

 • Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Poco Piano bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

4    Retourneren

 Wij accepteren jouw retour graag, mits dat je volgende punten respecteert:

 • De retour is via mail aangevraagd binnen 10 dagen na levering van je bestelde goederen. Je ontvangt via mail een retourdocument wat je samen met je pakket terugstuurt. Ten laatste binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug naar dezelfde rekening waarmee je hebt betaald bij het plaatsen van je bestelling

Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en na een positieve kwaliteitscontrole:

 •  De geretourneerde producten dienen in de originele, degelijke verpakking samen met het retourdocument terugbezorgd te worden.

 • Alle labels zijn nog bevestigd aan het kledingstuk zoals bij levering.

 • Elk stuk is strikt ongebruikt, enkel gepast en in volledig onbeschadigde toestand.

 • Het retourneren van je bestelling is op eigen kosten en verantwoordelijkheid.

 • Je kan je retourpakket terug sturen via de post of een koerier, liefst met een trackingcode.

5    Prijs

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  De vermelde prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

 • Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6    Betaling

 • Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

7    Conformiteit en Garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

8    Levering

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Poco Piano kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

 • Wanneer een artikel op voorraad is, wordt het aangeboden op het vermelde leveringsadres binnen de 5 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 


 • Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden. Het geannuleerde product wordt terugbetaald.

 • Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.


 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die je besteld hebt, moet je dit binnen 48 uur via mail met foto melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn voor onze rekening.


 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9    Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

10    Intellectuele eigendom

 • Logo’s, teksten, foto’s, namen in onze website en in al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11    Klachtenregeling en geschillen

 • We streven ernaar dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info.pocopiano@gmail.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

©2019 door Poco Piano. Met trots gemaakt met Wix.com